41-205 Sosnowiec
ul. Mazowiecka 5
32 785-42-30
504-520-832
Wyróżnienie

Oferta

PROMOCJA 20%
przez pierwsze dwa miesiące obowiązywania umowy podpisanej z Grupą Inwestycyjno-Finansową na okres minimum jednego roku.

PROMOCJA 30%
w miesiącu, którym Klient Biura polecił nas swojemu znajomemu, z którym podpiszemy umowę na prowadzenie księgowości na okres minimum jednego roku

Nasze usługi obejmują:

1. Księgowość

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów ewidencjonowanych (ryczałt)
 • Prowadzenie rejestrów podatkowych
 • Rozliczeń PIT,CIT,VAT
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie analiz finansowych i informacji
 • Opracowywanie zakładowych planów kont
 • Sporządzanie dokumentacji do GUS
 • Pomoc w zakładaniu firmy (przygotowanie dokumentacji rejestrowej, doradztwo w zakresie formy prawnej firmy oraz formy opodatkowania, sporządzanie biznesplanu)
 • Rozliczanie wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej (sporządzanie zestawień, kontrola ponoszonych wydatków itp.)

2. Kadry i płace

 • Sporządzanie miesięcznych rozliczeń pracowniczych, list płac, zus.
 • Prowadzenie teczek osobowych.
 • Sporządzanie rocznych deklaracji  podatkowych dla pracowników (np. PIT 11)
 • Zaświadczenia.


A ponadto:

 • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 • doradztwo i świadczenie usług w zakresie organizacji nowych spółek handlowych,
 • reprezentowanie przed urzędami,
 • doradztwo księgowe i prawo gospodarcze,
 • budżety, biznesplany, rachunkowość zarządcza, doradztwo i świadczenie usług w zakresie organizacji nowych spółek handlowych,
 • doradztwo finansowe.


Działamy na podstawie wydanego przez Ministra Finansów Certyfikatu Nr 34307/2009. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami rachunkowo - księgowymi.
Szanując Państwa czas, bieżące kontakty ograniczamy do niezbędnego minimum, zawsze jednak służąc pomocą a na życzenie również dojeżdżamy do siedziby klienta.