41-205 Sosnowiec
ul. Mazowiecka 5
32 785-42-30
504-520-832
Wyróżnienie

Kompetika Doradztwo personalne

profesjonalne prowadzenie ksiąg rachunkowych śląskie

KOMPETIKA  -  to grupa specjalistów z zakresu rynku pracy, z prawie 10 - letnim doświadczeniem w obszarze Doradztwa Personalnego, ukierunkowana na współpracę z mikro, małym i średnim przedsiębiorcą.

Naszą misją jest zapewnienie Klientom kompleksowej usługi rekrutacyjnej poprzez pozyskanie najlepszych/optymalnych dla organizacji Kandydatów. 

 

Dla Nas proces rekrutacji to pojęcie dużo szersze i głębsze, dlatego też w Naszym procesie uwzględniamy dodatkowe elementy, takie, jak:

  • employer branding 
  • adaptacja pracownika w nowym miejscu pracy

które mają wpłynąć na pozytywne zakończenie procesu rekrutacji i zadowolenie ze współpracy zarówno Pracodawcy, jak i  Pracownika.

Współpraca z Klientem ukierunkowana jest na realizację usługi w oparciu o Nasze: 

  • DOŚWIADCZENIE
  • KOMPETENCJE
  • POSIADANY KNOW- HOW

Naszą ofertę kierujemy do Firm, które:

dotychczas uważały, że zewnętrzne usługi rekrutacyjne nie są dla nich,

chcą przenieść odpowiedzialność za proces rekrutacji na agencję Doradztwa Personalnego, a skupić działania Firmy na rozwoju właściwej działalności,

mają świadomość, jak ważne jest postrzeganie Firmy przez obecnych/przyszłych pracowników, kontrahentów i społeczność lokalną, 

chcą efektywnie wykorzystywać czas i pieniądze przeznaczone na usługę rekrutacji,

chcą pozyskać partnera w biznesie. Partnera doskonale znającego realia prowadzenia działalności gospodarczej, który zrozumie potrzeby Klienta i będzie w stanie dopasować  do nich rozwiązania.

 

REKRUTACJA  

Rekrutacje postrzegamy jako proces, którego każdy element jest ważny. Dlatego opracowany przez Nas schemat działania, poparty wieloletnią praktyką, służy połączeniu dwóch istotnych interesów: 

  • rekrutacyjnych potrzeb Firmy
  • zawodowych potrzeb Kandydata

Uważamy, że dobór prawidłowych ludzi do zespołu w Firmie, jest jednym z najważniejszych czynników Jej powodzenia. Odpowiedni zespół potrafi wznieść Firmę na wyżyny, spowodować, iż będzie odnosiła sukcesy na wielu płaszczyznach, zadba o Jej rozwój, spowoduje, że praca w organizacji będzie bardziej przyjemna i efektywna. 

Uwzględniając wartość Kandydata oraz potrzebę Firmy (Klienta) Naszą usługę rekrutacji realizujemy w oparciu o poniższy schemat działań: 

Każdy element procesu jest przez Nas dopracowany i przygotowany zgodnie z przeprowadzoną Analizą Potrzeb Klienta

Metody, narzędzia oraz sposób weryfikacji są każdorazowo dobierane i zależne od specyfiki danego stanowiska. 

Proces rekrutacji świadomie rozszerzamy o employer branding. Jesteśmy zdania, że wizerunek Naszego Klienta w znacznym stopniu decyduje o sukcesie i powodzeniu rekrutacji. Dlatego też, na każdym etapie rekrutacji, uzupełniamy Nasze doradztwo o działania związane z budowaniem pozytywnego obrazu Pracodawcy w oczach Kandydatów. Tak rozumiany employer branding jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania rynku pracy. 

Adaptacja Pracownika jest kolejnym elementem, który poszerza naszą usługę. Mając na uwadze skuteczność naszych działań, twierdzimy, że proces adaptacji Pracownika, czyli przystosowanie się do wymagań stawianych przez środowisko pracy, wpływa na takie czynniki, jak: efektywność, wydajność, satysfakcja z pracy. Naszym zdaniem odpowiednio przeprowadzony proces adaptacji Pracownika przekłada się na realizację celów organizacji.

 

KONTAKT

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy i poznaniem Naszych metod działań, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

KOMPETIKA Doradztwo Personalne

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Sienkiewicza 6a

biuro@kompetika.pl

strona: http://www.kompetika.pl

tel. : +48 32 764 22 98 wew.41

tel. : +48 797 996 335