41-205 Sosnowiec
ul. Mazowiecka 5
32 785-42-30
504-520-832
Wyróżnienie

Cennik

Oferujemy usługi w zakresie prowadzenia:

ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) od 600,00 zł netto +23% VAT
księgi przychodów i rozchodów od 150,00 zł netto +23% VAT
ewidencji przychodu na potrzeby zryczałtowanego podatku dochodowego od 100,00 zł netto +23% VAT
ewidencji środków trwałych i wyposażenia    bezpłatnie!
sporządzania raportów kasowych i magazynowych cena do uzgodnienia
naliczania wynagrodzeń od 25 zł/os netto +23% VAT
w przypadku umów zleceń i o dzieło od 15 zł/os netto +23% VAT
przygotowania deklaracji podatkowych PIT, VAT, CIT i innych w ramach usługi!
pomoc w rozliczaniu PIT-ów rocznych od 30,00 zł netto +23% VAT
przygotowania deklaracji dla ZUS i ich przesyłu elektronicznego w ramach usługi!
sporządzania rocznych sprawozdań finansowych cena do uzgodnienia
opracowywania wniosków kredytowych cena do uzgodnienia
dojazd do klienta po odbiór dokumentów bezpłatnie!
pomoc w założeniu działalności gospodarczej osobom fizycznym (wypełnianie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków rejestracyjnych itp.) od 100,00 zł netto +23% VAT
pomoc w założeniu spółki prawa handlowego (wypełnianie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków rejestracyjnych itp.) od 500,00 zł netto +23% VAT

 

Podane ceny dotyczą sporządzania ksiąg i ewidencji VAT. W przypadku sporządzania wyłącznie ksiąg lub ewidencji ryczałtowych bez ewidencji VAT, cena za usługę zostaje obniżona o 20 zł odpowiednio do ilości księgowanych dokumentów.


Cena za usługę jest automatycznie waloryzowana na początku każdego kwartału. Podstawą waloryzacji jest średnia ilość wprowadzonych dokumentów w ciągu poprzedniego kwartału.
W przypadku zwiększonego nakładu pracy lub wysokich obrotów cena może być ustalona w innej wysokości.
Z uwagi na zróżnicowane potrzeby i wymagania naszych Klientów, cena usługi jest indywidualnie negocjowana z Klientem przed podpisaniem umowy o świadczenie usług podatkowo-księgowych.

Zapewniamy:

  • rzetelne i odpowiedzialne prowadzenie ksiąg firmy przez osoby posiadające uprawnienia Ministerstwa Finansów
  • uwolnienie od ryzyka dzięki posiadanemu przez naszą firmę ubezpieczeniu o odpowiedzialności cywilnej za ewentualne błędy zawodowe
  • załatwianie wszelkich spraw w ZUS-ie i w Urzędzie Skarbowym
  • pomoc i dyspozycyjność naszej wykwalifikowanej kadry pracowniczej
  • dopasowanie zakresu oferowanych przez nas usług do potrzeb klienta
  • atrakcyjne oferty cenowe dla małych przedsiębiorców

Polecamy

pomoc w rozliczeniu deklaracji zus

pomoc w rozliczeniu deklaracji pit

profesjonalna obsługa kadrowo-płacowa